Cenovnik

Cenovnik

Ukoliko želite da nam pošaljete upit za cenu, to možete učiniti i popunjavanjem forme navedene ispod. Forma sadrži podatke koji su nam potrebni za precizno određivanje cene. U najkraćem roku odgovorićemo na Vaš upit sa tačnim uslovima i cenom usluga.

Knjigovodstvene usluge  naplaćujemo na mesečnom nivou i cena se menja samo u slučaju velike promene u obimu vašeg poslovanja u dogovoru sa Vama.

Ponuda koju Vam pošaljemo nije obavezujuća, a podatke koje nam pošaljete upotrebićemo isključivo za izradu ponude i u druge svrhe ih nećemo koristiti.