Usluge

Knjigovodstvene usluge

 • Vođenje poslovnih knjiga za paušalce
 • Vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za preduzetnike i pravna lica
 • Vođenje robnog knjigovodstva – veleprodaja, maloprodaja
 • Evidencija i obračun poreza na dodatu vrednost – PDV
 • Izrada poreskih prijava i svih poreskih evidencija
 • Obračun amortizacije osnovnih sredstava i vođenje knjige osnovnih sredstava
 • Vođenje blagajne
 • Obračun kamata
 • Izrada završnih računa
 • Izrada periodičnih bilansa i godišnjih izveštaja
 • Izrada svih vrsta statističkih izveštaja
 • Ostale knjigovodstvene usluge

Obračun zarada i radni odnosi

 • Obračun zarada, naknada zarada i ostalih ličnih primanja
 • Obračun ugovora o delu i autorskih honorara
 • Prijava, promena i odjava radnika u sistemu CROSO
 • Izrada dokumentacije iz oblasti radnih odnosa: ugovora o radu, različitih vrsta rešenja, pravilnika, odluka, otkazi ugovora o radu,

Osnivanje preduzeća

 • Osnivanje pravnih lica i preduzetnika
 • Statusne promene preduzetnika i pravnih lica
 • Izrada pečata
 • Otvaranje tekućeg računa u banci
 • Dizajn Logotipa, flajera i vizit karti za preduzeće
 • Poslovna e-mail adresa
 • Izrada web sajta

Brisanje iz registra i likvidacija

 • Postupak privremene odjave obavljanja delatnosti
 • Izvršenje postupka likvidacije pravnih lica
 • Brisanje preduzetnika i pravnih lica iz registra

Konsalting i upravljačko računovodstvo

 • Poresko savetovanje – optimizacija poreskih izdataka
 • Poresko savetovanje za freelance zanimanja
 • Finansijsko savetovanje
 • Računovodstveno i poslovno savetovanje
 • Finansijska analiza poslovanja uz upotrebu racio brojeva
 • Izrada marketing plana – tržišno pozicioniranje preduzeća, SWOT analiza
 • Analiza troškova, prihoda i profita po mestima i nosiocima troškova
 • Uvođenje sistema planiranja u preduzeće i izrada budžeta
 • Izrada poslovnih – biznis planova
 • Analiza i izrada izveštaja o prodaji
 • Utvrđivanje strategije formiranja cena
 • Uvođenje sistema kontrolinga – upravljačkog računovodstva u preduzeće
 • Izrada P&L izveštaja i upravljačkih bilansa
 • Obračun profitabilnosti – kontribucione marže proizvoda, kupaca, kanala prodaje, objekata
 • Izrada Cash Flow izveštaja – upravljanje gotovinom i praćenje likvidnosti
 • Praćenje obaveza i potraživanja po dospelosti za naplatu
 • Uvođenje sistema nagrađivanja i motivacije zaposlenih – bonusnih sistema